Online Регистри

Cobweb Software проектира и разработва онлайн регистри.

Наши открояващи се регистри:

Информационна система за техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях - регистър на национално ниво. Проектиран и разработен за нуждите на ДАМТН.

Възможности:

  • Публичен регистър на обектите
  • Административен регистър с деловодна част

Електронен регистър на паметниците и художествените елементи на територията на Столична Община - проектиран и разработен по идея на Музея за история на София. Показва местонахождението, характеристиката и актуалното състояние на обектите, въведени в регистъра:

  • Отделно за всеки обект
  • Позициониране на всички обекти върху карта